June 9th - Whitsunday

June 11th - St. Barnabas

June 16th - Trinity Sunday

June 23rd - Trinity I

June 24th - Nativity of St. John the Baptist

June 29th - St. Peter

June 30th - Trinity II

July 7th - Trinity III

July 14th -Trinity IV

July 21th - Trinity V

July 25th - St. James

July 28th - Trinity VI

August 4th - Trinity VII

August 6th - Transfiguration

August 11th - Trinity VIII

August 18th - Trinity IX

August 24th - St. Bartholomew

August 25th - Trinity X